Trái cây nhập khẩu

Mỗi lô trái cây nhập khẩu của Con Ngỗng Vàng đều có đầy đủ: Giấy phép nhập khẩu, Giấy phép cửa hàng phân phối hàng vệ sinh an toàn thực phẩm, Chứng thư nguồn gốc xuất xứ (C/O) và Chứng nhận kiểm dịch thực vật đảm bảo an toàn thực phẩm do USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ), Bộ Nông nghiệp và tài nguyên Australia (DAWR), Bộ Công nghiệp và Trồng trọt Malaysia (MOA) cấp.

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Hiển thị tất cả 17 kết quả