RAU NON (Microgreens)

Rau non được thu hoạch sau 14 ngày khi đã nảy mầm. Hương vị của rau non tươi ngon không kém gì rau đã lớn mà chất dinh dưỡng lại cao gấp 4 đến 40 lần.