Thức ăn nhẹ

Đồ ăn nhẹ lành mạnh cho trẻ em rất quan trọng. Trẻ em có thể không ăn nhiều một lúc được vì dạ dày của chúng nhỏ hơn người lớn, nhưng chúng lại ăn thường xuyên. Các bữa ăn nhẹ của trẻ cũng quan trọng như một bữa sáng, ăn trưa hoặc ăn tối, cung cấp cho trẻ nguồn năng lượng. Cha mẹ có thể tham khảo các loại thức ăn nhẹ lành mạnh cho trẻ dưới đây.

Showing all 9 results

Showing all 9 results